Startsida

ansikten2 Kanalnätet- nätverket för företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Vi är kvinnor som har egna företag och i ledarposition

Kanalnätet har under 2015 drivit ett integrationsprojekt. För detta 
arbete har funnits en särskild projektgrupp: Kanalnätets Internationella
sektion med Christine Kanyange som projekt-och kontaktperson. Efter avslag på ansökan om en fortsättning är projektet nu avslutat för Kanalnätets del. Förhoppningsvis kan medlemmar i gruppen fortsätta träffas under enklare former på frivillig basis.
 
 Kanalnätet har avhållit sitt årsmöte och valt ny styrelse för 2016. Mötet hölls på ”Markan” i Strömsholm och vi fick också tillfälle att höra innehavaren berätta om verksamhetens utveckling sen start och planerna inför pågående generationsskifte.
Nästa nätverkslunch är framflyttad från angivet program och äger rum den 27 maj.
Nästa aktivitet blir som anges i programmet den 23 maj, då det blir betonggjutning hos Marie Westling på Vallby Gård. Välkommen! Anmäl dig här

Välkomna till våra aktiviteter!

.


Hallstahammar Promotion

Hallstahammar.nu

Du hittar oss på