Andra träffen med Internationella sektionen 23 februari

Måndag kväll den 23 februari hade Kanalnätets Internationella Sektion en välbesökt träff på Kulturhuset.  Kanalnätets ordförande Sig-Britt Bodén inledde kvällen med en kort presentation av Kanalnätet. Två invandrade kvinnor berättade om sin bakgrund och hur de här i Sverige lyckats etablera sig väl på den svenska arbetsmarknaden.  Jintana Songsiri startade 2014 företaget Jintans städ efter 12…

Många idéer på Kanalnätets visionskväll den 18 februari

Torsdagen den 18 februari genomfördes en välbesökt visionskväll, då medlemmarna under ledning av Angelica Pingani fick möjlighet att samla idéer om Kanalnätets verksamhet i framtiden. De närvarande arbetade i grupper, som sedan redovisade sina förslag på hur Kanalnätets arbete och mål ska se ut i framtiden. Som en direkt följd av kvällen kommer nu att skickas ut en enkät till…