Träff med Civilförsvarsförbundet 28 september

En torsdagskväll i september fick vi träffa Pia Collin från Civilförsvarsförbundet. Denna organisation är inriktad på att  lära ut krishantering för enskilda personer som är friska och kan klara sig själva i stället för att belasta andra hjälporganisationer. De har många kurser att erbjuda i ämnet. Under kvällen fick vi praktiskt lära oss att hantera en hjärtstartare., så…