Många idéer på Kanalnätets visionskväll den 18 februari

Torsdagen den 18 februari genomfördes en välbesökt visionskväll, då medlemmarna under ledning av Angelica Pingani fick möjlighet att samla idéer om Kanalnätets verksamhet i framtiden. De närvarande arbetade i grupper, som sedan redovisade sina förslag på hur Kanalnätets arbete och mål ska se ut i framtiden.

Som en direkt följd av kvällen kommer nu att skickas ut en enkät till medlemmarna om aktuella frågor inför framtiden.

 

Visionskväll

Väggarna fylldes med idéer