Andra träffen med Internationella sektionen 23 februari

Måndag kväll den 23 februari hade Kanalnätets Internationella Sektion en välbesökt träff på Kulturhuset. 
Kanalnätets ordförande Sig-Britt Bodén inledde kvällen med en kort presentation av Kanalnätet.
Två invandrade kvinnor berättade om sin bakgrund och hur de här i Sverige lyckats etablera sig väl på den svenska arbetsmarknaden. 
Jintana Songsiri startade 2014 företaget Jintans städ efter 12 år i Sverige. Företaget drivs idag som enskild firma, men hon hoppas i en framtid att kunna ombilda denna till ett aktiebolag. Hon har tidigare haft flera olika anställningar bl.a. som personlig assistent och inom vården efter att ha utbildat sig till undersköterska.
Därefter berättade Hayat Vular hur det är att få och ha ett jobb inom sjukvården. Hon kom till Sverige 2008, och även hon har utbildat sig till undersköterska i Sverige. Hon tycker att språket har varit ett större hinder än hon hade trott innan hon kom hit.
De närvarande samlades därefter till gemensam förtäring. Denna intogs under mingel mellan kvinnorna med olika bakgrund och språk..