Internationella sektionen

Internationella Sektionen

Internationella Sektionen inom Kanalnätet har nystartats 2015. Initiativet har kommit från Christine Kanyange, som också är medlem i Kanalnätet. Vi vet att det finns många kvinnor i Hallstahammar som flyttat hit från andra länder och andra kulturer. Vi vet att alla dessa kvinnor har kunskaper och intressen som de kan dela med sig av. Vi tror också att vi kan lära oss mera tillsammans. Vi kan bli starkare som kvinnor, vi kan hjälpa varandra, svenska kvinnor och kvinnor som flyttat hit från andra länder.

Kanalnätet startades för 10 år sedan för att vi som kvinnor ville vara till hjälp för varandra. I Kanalnätet finns många kvinnor som driver företag, eller arbetar i olika yrken.

Att nu starta Internationella sektionen, är något nytt. Vi hoppas att många vill finnas med.