Om Kanalnätet

Vad är KANALNÄTET?

Olika initiativ har tagits

Det började redan på 90-talet med ett Projekt där Barbro Sonesson var anställd som projektledare. Kvinnor möttes för utbyte av erfarenheter

I början av det nya millenniet blev det en nystart. Irene Sellén och Åsa Eriksson tog initiativ till att inbjuda till nätverksträffar. Man beslöt att inbjuda dels  kvinnor som driver egna företag, dels kvinnor i olika typer av ledarposition.

Vi möttes till lite olika typer av samlingar. Bland annat gjordes företagsbesök, där vi fick inblick i hur företagsamma kvinnor förverkligat sin affärsidé. Vi möttes också till fördrag och samtal om bl.a. hälsa och ekonomi. Någon gång fick alla kort berätta om sitt eget företag, sina egen arbetsuppgifter och tankar omkring detta.

Nätverket får tydligare former

Nätverksidén hade börjat spira. Genom en enkät undersöktes vad kvinnorna i vårt nätverk ville samverka om.

I april 2004  möttes vi på Brukshotellet för att samtala om möjligheten att bilda en förening, välja styrelse mm.

Kvinnonätverket  AVANCE från Västerås– fanns med och berättade hur man arbetar i Västerås. Inspirerande information, men vi här i Hallstahammar med omnejd  behövde hitta vår egen form.

Denna dag valdes den första styrelsen. Den bestod av Barbara Hellström, Kerstin Persson, Susanne Sedvall, Monica Borg Ohlson och Sig-Britt Bodén

Hösten 2004 och våren 2005 hade vi ett program med föreläsningar och erfarenhetsseminarier. 

Den 17 maj hölls Kanalnätets första årsmöte bland blommorna i Prästgårdens Trädgårds växthus i Kolbäck.

En ny styrelse valdes.

En ny termin av nätverksträffar genomfördes därefter.

Nätverk för vem och varför?

Kanalnätet är ett nätverk för företagsamma kvinnor inom alla områden: kvinnor som driver företag, kvinnor med ledarpositioner, kvinnor i enmansföretag ( en-kvinnoföretag borde det heta), kvinnor i organisationer och institutioner m.fl.

  • Vi vill stötta och inspirera varandra. Vi vill använda oss av varandras erfarenhet för att själva få nya infallsvinklar. 
  • Vi vill skapa träffar som tillför kunskap, väcker idéer, ger verktyg för att bearbeta problem. 
  • Vi vill inbjuda till träffar där vi utvecklas yrkesmässigt men också lär oss att ta hand om oss själva. 
  • Vi vill vara ett nätverk där våra olika kompetenser kan komma till nytta för andra inom nätverket. 
  • Vi vill ta vara på glädjen i att möta andra kvinnor, vars yrkesliv liknar vårt eget 
  • Vi är ett nätverk – det betyder att alla får/ska påverka nätverkets inriktning