Kanalnätets 10-årsjubileum

  Kanalnätets 10-års jubileum firades på Kanalkaféet i Hallstammar den 21 september 2014. Det hela började med inregistrering och mingel. Ordförande Sig-Britt Bodén hälsade välkommen och berättade om kommande program, Kanalnätets historia och syfte. Hela styrelsen presenterades också. Därefter talade kommunchef Carin Becker-Åström och gratulerade med fina ord samt en penninggåva. Näringslivschefen Madeleine Ahlqvist presenterade…